kesan : pengalaman yang sangat mengesankan dan tidak mudah dilupakan tatkala nonto TV HBO